رشد کسب و کار با محمد فراحی

فرقی نمی‌کند دانش‌آموز یا متخصص باشید

با آموزش‌های این آموزشگاه می‌توانید  پیشرفت کنید

BUSINESS MODEL TRANSFORMATION (BMI)

طراحی یک مدل کسب و کار آینده نگر وابسته به تحولات استراتژیک ساختارهای داخلی کسب و کار است و باعث انعطاف پذیری در برابر تغییرات خارجی می‌شود.

استراتژی دیجیتال

امروزه بهره برداری از دنیای دیجیتال برای رسیدن به اهداف تجاری رشد بالایی را تجربه کرده و شامل بخش‌های مختلفی اعم از corporate IT، digital operations، digital innovation و online strategies می‌باشد.

استراتژی شرکت

تدوین استراتژی‌ها و اهداف نهایی در سطح تجاری گسترده که ممکن است شامل بیانیه مأموریت (Mission statement) یا Roadmap باشد.