محمد فراحی

من کی هستم؟

استراتژی، کسب و کار من است

علاقه غیر قابل وصفی به به حوزه مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی داده محور دارم و لایه های مختلف استراتژی همچون استراتژی سازمانی، کسب و کار، عملیاتی فعالیت می‌کنم.

از موضوعات عملیاتی و وظیفه ای بیشتر از همه در حوزه مارکتینگ، برندینگ، ارتباطات و فروش تخصص کسب کرده ام و نمونه های اجرایی زیادی را در رزومه کاری خودم دارم… 

برای مطالعه بیشتر می‌تونید فایل رزومه من رو بررسی کنید و با من بیشتر آشنا شوید.

پیمایش به بالا